Ako uhradiť exekúciu?

———————————————————————————————————————————-

EXEKUČNÉ KONANIA ZAČATÉ do 31.03.2017 (číslo exekučného konania začína  EX……/……..)

je možné uhradiť spôsobmi:

PREVODNÝM PRÍKAZOM, PRÍP. VKLADOM NA TENTO ÚČET EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU:

IBAN: SK 23 0900 0000 0003 71189877  BIC: GIBASKBX

VS: číslo exekučného konania (príklad EX 256/15……………….VS: 25615)

——————————————————————————————————————————————

EXEKUČNÉ KONANIA ZAČATÉ od 01.04.2017 (číslom exekučného konania začína 205 EX……/……..)

je možné uhradiť spôsobmi:

PREVODNÝM PRÍKAZOM, PRÍP. VKLADOM NA TENTO ÚČET EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU:

IBAN: SK 0909 0000 0000 5127 9495 58  BIC: GIBASKBX

VS: číslo exekučného konania (príklad 205 EX 256/18……………….VS: 25618)

—————————————————————————————————————————

POŠTOVÝM POUKAZOM NA ÚČET typ RI:

document2

———————————————————————————————————-

V HOTOVOSTI V SÍDLE EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU DO POKLADNE