Ako uhradiť exekúciu?

———————————————————————————————————————————-

EXEKUČNÉ KONANIA ZAČATÉ do 31.03.2017 (číslo exekučného konania začína  EX……/……..)

je možné uhradiť spôsobmi:

PREVODNÝM PRÍKAZOM, PRÍP. VKLADOM NA TENTO ÚČET EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU:

IBAN: SK23 0900 0000 0003  7118 9877  BIC: GIBASKBX

VS: číslo exekučného konania (príklad EX 256/15……………….VS: 25615)

——————————————————————————————————————————————

EXEKUČNÉ KONANIA ZAČATÉ od 01.04.2017 (číslom exekučného konania začína 205 EX……/……..)

je možné uhradiť spôsobmi:

PREVODNÝM PRÍKAZOM, PRÍP. VKLADOM NA TENTO ÚČET EXEKÚTORSKÉHO ÚRADU:

IBAN: SK09 0900 0000 0051 2794 9558  BIC: GIBASKBX

VS: číslo exekučného konania (príklad 205 EX 256/18……………….VS: 25618)

—————————————————————————————————————————

POŠTOVÝM POUKAZOM NA ÚČET typ RI:

document2

———————————————————————————————————-