Kontakty a úradné hodiny

img_5480
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD  PRIEVIDZA

JUDr. René Matuška - súdny exekútor

Mariánska 35, 971 01 PRIEVIDZA

PONDELOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

UTOROK

09,00- 12,00 13,00 - 15,00

STREDA

09,00 - 12,00      13,00 - 16,00

ŠTVRTOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

PIATOK

09,00 - 12,00 13,00 - 15,00

V dňoch 28.08.2023, 30.08.2023, 31.08.2023 bude exekútorský úrad pre osobné návštevy stránok

v priestoroch úradu a pre telefonické vybavovanie stránok neprístupný.

Dôvodom neprístupnosti je dlhodobo plánovaná rekonštrukcia počítačového a

programového vybavenia úradu.  Dátová schránka a emailová pošta k exekučnej agende bude prístupná a priebežne vybavovaná

v zákonných lehotách prostredníctvom zdielaného prístupu. Za pochopenie ďakujem.

Tel. č.:

046 / 542 49 55 046 / 542 71 32

Fax. č.:

046 / 542 49 55

E-mail:

-súdny exekútor JUDr. René Matuška

rene.matuska@ske.sk

-vedúca kancelárie súdneho exekútora Erika Pacherová

e.pacherova@eumatuska.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., č. ú.:

IBAN: SK23 0900 0000 0003 7118 9877, BIC: GIBASKBX

(bankový účet na výkon exekučnej činnosti)

IBAN: SK09 0900 0000 0051 2794 9558, BIC: GIBASKBX

(bankový účet na výkon exekučnej činnosti)

Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.:

IBAN: SK14 5600 0000 0090 1667 8001, BIC: KOMASK2X

(bankový účet na výkon exekučnej činnosti výhradne ako depozitný účet na dražby nehnuteľností)

IČO: 361 220 50
DIČ: 104 424 34 86
IČ DPH: SK 104 424 34 86

Zväčšiť mapu