Kontakty a úradné hodiny

img_5480EXEKÚTORSKÝ ÚRAD  PRIEVIDZA

JUDr. René Matuška - súdny exekútor

Mariánska 35, 971 01 PRIEVIDZA

PONDELOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

UTOROK

09,00- 12,00 13,00 - 15,00

STREDA

09,00 - 12,00      13,00 - 16,00

ŠTVRTOK

09,00 - 12,00      13,00 - 15,00

PIATOK

09,00 - 12,00 13,00 - 15,00

OZNÁMENIE O DOČASNEJ ÚPRAVE ÚRADNÝCH HODÍN.

V dňoch od 23.12.2019 do 06.01.2020

bude exekútorský úrad z technických príčin zatvorený.

V komunikácii s úradom využite dátovú schránku, emailovú schránku, príp.

prepravu listín poštou. Vaše podania budú v zákonnej, príp. v primeranej lehote vybavené.

Ďakujem za pochopenie.

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku

praje

JUDr. René Matuška a kolektív exekútorského úradu.

Tel. č.:

046 / 542 49 55 046 / 542 71 32

Stanovisko Slovenskej komory exekútorov zo dňa 05.09.2014:

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby na komunikáciu so súdnym exekútorom využívali listovú, faxovú alebo e-mailovú formu, príp. portál www.slovensko.sk

„Mnoho občanov sa pokúša vybaviť si svoju záležitosť s exekútorom prostredníctvom telefónu. Žiaľ, takáto forma komunikácie s osobou, exekútorovi neznámou, nie je možná. Súdny exekútor ako štátom splnomocnená osoba je povinný v súlade so zákonom pri výkone svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť. Pri komunikácii prostredníctvom telefónu si nemôže overiť totožnosť volajúceho,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Na základe vyššie uvedeného stanoviska žiadam, aby bolo  akékoľvek podanie účastníkov konania smerujúce k súdnemu exekútorovi  prioritne vo forme:

písomnej, faxovej, e-mailovej, príp. cez portál www.slovensko.sk

Fax. č.:

046 / 542 49 55

E-mail:
rene.matuska@ske.sk

vedúca kancelárie súdneho exekútora:

p. Erika Pacherová

e.pacherova@eumatuska.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., č. ú.:

IBAN: SK23 0900 0000 000 371189877, BIC: GIBASKBX

IBAN: SK09 0900 0000 00 5127 9495 58, BIC: GIBASKBX

(bankový účet na výkon exekučnej činnosti)


Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.:

IBAN: SK14 5600 000000 9016678001, BIC: KOMASK2X

(depozitný účet na dražby nehnuteľností)

IČO: 361 220 50
DIČ: 104 424 34 86
IČ DPH: SK 104 424 34 86

Zväčšiť mapu